Switch to English
WESENSE

WeSense is een project over omgevingsperceptie geleid door de Onderzoeksgroep Stedelijke Landschapsarchitectuur aan de TU Delft.

Het doel is om inzicht te krijgen in de perceptie van stedelijke omgevingen en welke effecten deze omgevingen hebben op mensen met behulp van een app.

De pilotfase van het project wordt uitgevoerd in Amsterdam, als deel van het AMS (Amsterdam Metropolitan Solutions) initiatief.

Wie zitten hierachter?

Wie is hierbij betrokken?

Partners

Adviesraad

  • Dirk Sijmons, H+N+S Landscape Architects
  • Alessandro Bozzon, Web Information Systems group, TU Delft
  • Henk Staats, faculteit Sociale en Organisatiepsychologie, Universiteit Leiden
  • Tom Demeyer, Waag Society, Amsterdam